اخبار

هدف از طراحی سایت چه می‌تواند باشد ؟

هدف از طراحی سایت چه می‌تواند باشد ؟

قبل از اینکه به افزودن ویژگی‌ها و امکانات وب سایت خود بپردازید ، باید از خود بپرسید که هدف تان از طراحی سایت چیست . چرا کاربران در وب باید وب سایت شخصی داشته باشند و سایرین نیز چه نیازی به وب سایت شما دارند . تمام این اهداف سه چشمه از ایده‌های کاری شما و شرکت مربوطه دارد که مطابق با آن‌ها اهداف و سیاست‌های وب سایت مربوطه طراحی شده است . بیش از این که وب سایت خود را تغییرات دهید باید ابتدا سیاست‌ها و اهداف وب سایت خود را شناسایی کنید . بهترین کار این می‌باشد که ...

جزئیات بیشتر